Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z FR - 14. 11. 2010

15. 11. 2010

Zápis

Z jednání farní rady konané dne 14.11.2010

 

Přítomní: P. Mgr. Pavel Mach (předseda), Marie Ludvíková (pastorační asistentka), p.Zahrádka (pastorační asistent), Petr Brich, Jana Šálková, Justýna Mrázková, Mgr. Jitka Mastníková, Ing. Eva Krsková, Bc. Hana Formáčková

Omluveni: Bc. Jaroslav Kozák,

Farní radu vedl: P. Mgr. Pavel Mach

 

Zápis z jednání:

1)        P Mach seznámil členy farní rady o tom, jaké byly provedeny personální změny ve farnosti. Slečna Marie Ludvíková v současnosti působí jako pastorační asistentka a vede výuku náboženství v Přepeřích. P. Zahrádka se stará v současnosti o budovu fary a okolí kostela a fary. Martin Mecerod přijal nabídku Litoměřické diecéze a provádí evidenci majetku pro celou diecézi.

Smlouva s Úřadem práce v Semilech na p. Zahrádku vyprší v březnu 2011 a  není jisté, zda bude prodloužena.

2)        P.Mach seznámil členy rady s hospodařením farností a poukázal na nutnost zajistit finanční spoluúčast na financování fasády fary Přepeře. Ústně byla přislíbena obcí Přepeře částka 85 tisíc Kč. V současné době se jedná o jejím zaplacení. P. Mach navštíví starostu Sajdla a domluví se s ním o způsobu zaplacení slíbené částky. P.Mach navrhl pro příští jednání s obcí o financích na rok 2011 zajistit písemné přislíbení částky spoluúčasti obce. Dále poukázal na nevyváženost investic v jednotlivých farnostech. V Přepeřích byly investovány finance na úkor jiných farností a nyní je potřeba zajistit zejména havarijní stavy v jiných farnostech. Fara Přepeře je zadlužena a je nutné v dalším období tento dluh co nejdříve splatit. Sbírky jsou v tomto období poměrně slabé, chtělo by to zapojit více farní obec do spolufinancování akcí. P. Mach zahájí jednání s poštou, zda přistoupí na zvýšení nájmu z 27 tisíc na 40 tisíc za rok, nyní, kdy se rekonstruují sociální zařízení a zkvalitňují se podmínky pro nájemníky. Dále P. Mach navrhuje pronajmout farní byt např. mladé rodině jako startovací byt. Vyzývá členy rady, aby zjistili zájem v okolí.

3)        Stavební úpravy na faře probíhají za dotace Ministerstva kultury. Na rok 2011 je opět zažádáno o dotaci, ale dá se předpokládat, že v plné výši nebude naplněna. Uvnitř fary se rekonstruují sociální zařízení a provádí se další drobné úpravy. Příští rok by tedy měla pokračovat oprava fasády fary. P.Zahrádka upravoval prostranství za kostelem mezi hroby. Byl zájem si vypůjčit o d obce křovinořez na likvidaci porostů, ale nebylo zapůjčeno od obce. Obec Všeň žádá zajistit novou elektriku v kostele a to z nájmu operátora T-Mobil.

4)        Internetové stránky si vyžadují aktualizaci. Do současnosti obstarával aktualizaci p. Rejha-student. Prováděl aktualizace zdarma. P. Mach navrhuje zajistit správu internetových stránek vnitřními silami, ale je třeba získat informace a podklady od p. Rejhy.

5)        Akce na další období. Zatím budou probíhat mše v kostele, dokud nebude mrznout. 5.12. se bude konat mikulášská nadílka po mši v kostele. Jsou zvány děti z Přepeř i okolí. Mikulášská nadílka bude probíhat po dohodě se základní školou a mateřskou 3.12.2010 P. Mach se zeptá p. ředitele Břetislava Tomeše a pí ředitelky  mateřské školy Ivy Ajchlerové, kdy jim bude akce vyhovovat.

Zapsala:  Ing. Eva Krsková

Zápis ke stažení v pdf.