Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mušle sv. Jakuba

Svatojakubská mušle – znak přepeřského kostela

Kdo to byl svatý Jakub?

Syn Zebedea a Marie Salome z Betsaidy  spolu s bratrem sv. Janem Teologem rybařili na Genezaretském jezeře. Ježíš je oslovil a stali se jeho nejbližšími a nejdůvěrnějšími učedníky. Po Kristově smrti připadla na Jakuba cesta do severního Španělska, aby hlásal zprávu o smrti a mrtvých vstání Syna Božího.  Po návratu do Jeruzaléma se stal hlavou křesťanské obce. Jako horlivý přívrženec pronásledované víry se musel skrývat, nepřátele jej vypátrali a byl popraven stětím. Za mučednickou smrt byl později blahořečen.

Jako patron poutník je oděn v poutnickém šatě zdobeném lasturou. Jeho atributy jsou dále kniha a svitek.

 Mušle hřebenatka patří k významným prvkům jakubské symboliky.

Přídavek k jménu sv. Jakuba (Starší, Větší nebo Zebedeův) určuje,  o kterého sv. Jakuba jde.

Sv. Jakub Mladší (Menší), byl jedním z dvanácti apoštolů, které si vyvolil Ježíš. Pravděpodobně byl prvním jeruzalémským biskupem.

 

 Svatojakubská legenda

Údajný světcův hrob v Santiagu se stal nejslavnějším poutním místem ve středověku a pouť roste na oblibě i v současnosti.  Poutníci věří, že za pouť k Jakubovu hrobu jim budou odpuštěny všechny hříchy. Ostatky sv. Jakuba  prosluly léčením obtíží, zejména revmatismu. V sandálech a s holí, širokým kloboukem a lahví z tykve se  i dnes vydávají  lidé na mnohasetkilometrovou cestu. Poznávacím znamením poutníků je právě lastura hřebenatky.

Santiago de Compostela s Římem a Jeruzalémem patří k nejvýznamnějším poutním místům křesťanské Evropy.

 

 Svatojakubská mušle z Přepeř

 Přepeřský kostel nesoucí jméno sv. Jakuba Staršího si vybral jako svůj symbol  mušli hřebenatku.

 Kovová kompozice je dílem známého akademického sochaře, profesora Michala Moravce, autora mnoha monumentálních soch, které jsou vystaveny v České republice i v zahraničí. Ak.sochař prof. M. Moravec je rovněž autorem grafického ztvárnění zvonů Panna Marie a Veronika, které byly v Přepeřích slavnostně posvěceny 3. listopadu 2012 mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, za účasti  Livie Klausové, Miloše Zemana a dalších  představitelů kulturního a společenského života.

 

Mušle  byla  v limitovaném počtu zhotovena jako památka pro slavnostní svěcení zvonů 3. listopadu 2012.

 

 Její koupí přispějete na dokončení rekonstrukce okolí kostela.